Deductibilitate TVA si cheltuieli cu autoturismele

deductibilitatea TVA achizitie auto

 • Speta

  Care este deductibilitatea TVA si a cheltuielilor de achizitie/utilizare ale unui autoturism?

  Solutia Ingenius

  Conform art. 145^1 , aln. (1) prin exceptie de la prevederile art. 145 se limiteaza la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate si a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinta persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activitatii economice.
  Restrictia prevazuta la alin. (1) nu se aplica vehiculelor rutiere motorizate avand o masa totala maxima autorizata care depaseste 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul soferului.
  Rezumand, TVA aferenta achizitiei / utilizarii autovehiculelor cu masa maxima autorizata sub 3500kg sau mai putin de 9 scaune inclusiv scaunul soferului pentru autovehicule care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice se deduce in proportie de 50%.

  In ceea ce priveste deductibilitatea cheltuielilor privind utilizarea autoturismelor, conform art.21 aln.(4), 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activitatii economice, cu o masa totala maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate în proprietatea sau în folosinta contribuabilului, nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situatiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre urmatoarele categorii:
  1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;
  2. vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;
  3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
  4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru închirierea catre alte persoane sau pentru instruire de catre scolile de soferi;
  5. vehiculele utilizate ca marfuri în scop comercial.
  Cheltuielile care intra sub incidenta acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

 • Rezultate

  • 100
  • 100