Contributia de asigurari sociale de sanatate – CASS dividende 2014

CASS dividende 2014

 • Speta

  Datorez contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) pentru plata de dividende?

  Solutia Ingenius

  Conform art. 296^27  lit. b), contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează şi de către persoanele care realizează venituri din investitii, aici intrand bineinteles si veniturile din dividende. Exceptie fac persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de urmatoarea natura:
  – venituri din salarii si asimilate salariilor;
  – venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj;
  – venituri din pensii mai mici de 740 lei;
  – întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
  – întreprinzătorii membrii întreprinderii familiale;
  – persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;
  – persoanele care realizează venituri din profesii libere;
  – cultivarea produselor agricole vegetale;
  – exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
  – creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
  – veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.
  – venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent. Fac excepție veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfășoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistrați fiscal potrivit legislaţiei în materie;
  – venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;
  – venitul obținut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică.
  – venitul obtinut şi din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e) Cod Fiscal.
  Rezumand, in interesul general, o persoana fizica ce are calitatea de asociat intr-o societate comerciala si realizeaza venituri din salarii in anul fiscal in care se platesc respectivele dividende nu datoreaza CASS asupra acestor venituri. Pentru alte situatii particulare – cass dividende 2014 – recomandam consultatrea unui specialist Ingenius.

 • Rezultate

  • 100
  • 100
Posted in: