Servicii

Grupul nostru de firme presteaza
urmatoarele servicii la cel mai inalt nivel profesional

20 de companii conteaza pe expertiza noastra. Avem experienta cu lucrul pentru firme din domenii diverse: constructii, transporturi, servicii sau profesiuni liberale. Ingenius Expert – Servicii contabilitate Cluj.

 • Indrumare si consultanta pentru inceperea si derularea unei afaceri

  • redactarea planului de afaceri cu toate componentele sale
  • consultanta cu privire la procedurile de inregistrare fiscala a companiei
  • intocmirea de documentatii pentru obtinerea de credite
 • Consultanta pentru finantare / refinantare

  • intocmire cereri pentru finantare / refinantare
  • proiectare cash–flow pe perioada finantarii
  • intocmire buget de venituri si cheltuieli

Servicii contabilitate cluj

 • Asistenta in intocmirea, evidenta si arhivarea documentelor contabile primare
 • Intocmirea balantei lunare de verificare pe baza documentelor primare
 • Intocmirea tuturor documentelor contabile de sinteza (jurnale de cumparare/vanzare, registrul jurnal, registrul inventar, registrul cartea mare)
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale lunare, trimestriale, anuale
 • Intocmirea si depunerea situatiilor financiare (semestriale si anuale)
 • Consultanta privind legislatia financiar-contabila, legata de activitatea firmei
 • Asistare si reprezentare in fata controalelor fiscale
 • Obtinerea de certificate de atestare fiscala
 • Raportare periodica cu privire la rezultatele financiar-contabile ale societatii
 • Redactarea de alte situatii si rapoarte solicitate de conducerea societatii

Managementul resurselor umane, servicii de salarizare si personal

 • Asistenta la angajarea de personal
 • Consultanta in ceea ce priveste conflicte de personal
 • Asistenta in cazul disponibilizarii de personal
 • Asistenta pentru intocmirea pontajului
 • Intocmirea si depunerea statului de plata
 • Comunicarea cuantumului contibutiilor sociale de plata aferente salariilor si intocmirea de ordine de plata sau foi de varsamant, daca e cazul
 • Intocmirea / depunerea tuturor declaratiilor aferente salariilor
 • Intocmirea / inregistrarea contractelor de munca la ITM
 • Intocmirea / inregistrarea actelor aditionale, deciziilor sau altor acte specifice la ITM
 • Completarea registrului general de evidenta a salariatilor
 • Intocmirea / depunerea fiselor fiscale

 • Servicii de evaluare

  • Evaluare de bunuri mobile, imobile
  • Evaluarea intreprinderii si a afacerii in baza normelor CECCAR si cu respectarea Standardelor Internati- onale de Evaluare (IVS).

 • Servicii de expertiza contabila

  • Servicii de expertiza contabila judiciara, dispusa de organele judiciare pentru solutionarea cauzelor aflate in faza de ancheta, cercetare sau judecata
  • Servicii de expertiza contabila extrajuduciara , cerute de persoane fizice sau juridice interesate si indreptatite in a cunoaste sau verifica existenta si corectitudinea unor operatiuni si inregistrari contabile


 • Servicii realizate avand la baza analiza indicatorilor economico – financiari

  • Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului
  • Diagnosticul financiar contabil in evaluarea intreprinderii
  • Diagnosticul performantelor si a riscurilor pe baza contului de rezultat
  • Analiza diagnostic a situatiei financiare pe baza bilantului
  • Analiza capitalurilor si a imobilizarilor
  • Analiza datoriilor si creantelor
  • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli
  • Consultanta privind legislatia financiar-contabila
 • Servicii de cenzorat

  • Serviciile de cenzorat presupun verificarea si certificarea situatiilor financiare, certificarea altor categorii de documente emise de societate opozabile diferitor organisme ale statului (Ministerul de Finante, AVAS, etc.). De asemenea, cenzorii participa la Adunarile Generale ale Asociatilor, avand un statut neutru.
 • Servicii de consultanta si analiza financiara

  • Analiza financiara presupune analiza indicatorilor economiciale unei societati comerciale in vederea stabilirii punctelor tari si punctelor slabe. Diagnosticul financiar constă într-un ansamblu de instrumente şi metode care permit aprecierea situaţiei financiare şi a performanţelor unei întreprinderi. Scopul diagnosticului financiar este de a aprecia situaţia financiară a întreprinderii. Pe baza acestui diagnostic are loc elaborarea unei noi strategii de menţinere şi dezvoltare în mediul specific economiei locale. În sens general, finalitatea diagnosticului financiar constă în oferirea de informaţii financiare atât celor din interiorul întreprinderii, cât şi celor interesaţi din afara acesteia.