Noutati legislative februarie 2015 – loteria bonurilor fiscale

Noutati legislative, loteria bonurilor fiscale

Noutati legislative, loteria bonurilor fiscale

OG 10/ 28.01.2015- Prevederi: Neplata contravalorii bonurilor sau serviciilor achizitionate in cazul neeliberarii bonului fiscal de catre operatorii economici si loteria bonurilor fiscale

Incepand cu 01.03.2015, OG 10/28.01.2015 stabileste faptul ca “În cazul în care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) refuză emiterea și înmânarea bonului fiscal clientului, cu excepția situației prevăzute la alin. (8), acesta din urmă are dreptul de a beneficia de bunul achiziționat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia.”

Aceasta masura, alaturi de masura instituiirii loteriei bonurilor fiscale, pot fi instrumente importante in lupta contra evaziunii fiscale. Referitor la loteria bonurilor fiscale, pe scurt, incepind cu luna iulie 2015, ANAF va organiza lunar sau ocazional (cu ocazia sarbatorilor) tombola bonurilor fiscale.

Tombola presupune extragerarea a doua numere reprezentand:

  1. a) un număr cuprins în intervalul dintre 1 și 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Numărul reprezentând valoarea totală a bonului fiscal rezultă în urma extragerii succesive a trei serii de cifre, cuprinse între 0 și 9;

și

  1. b) un număr reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferentă lunii sau intervalului calendaristic, după caz, pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale.

La extragerile lunare participă bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară organizării extragerii. Extragerea se realizează în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.

La extragerile ocazionale participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic anterior organizării extragerii, stabilit prin ordin al ministrului finanțelor publice. Extragerea se realizează după minimum 15 zile de la sfârșitul intervalului calendaristic pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale.

Valoarea preconizata a fiecarui premiu este de 1200ron, iar ANAF apreciaza ca va acorda aproximativ 160 de premii la fiecare extragere.

Art. 10. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. La articolul 1, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10 indice 1), cu următorul cuprins:

„(10 indice 1) În cazul în care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) refuză emiterea și înmânarea bonului fiscal clientului, cu excepția situației prevăzute la alin. (8), acesta din urmă are dreptul de a beneficia de bunul achiziționat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia.”

  1. La articolul 1, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(11) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să afișeze la loc vizibil un anunț detaliat de atenționare a clienților cu privire la obligația respectării dispozițiilor prevăzute la alin. (9), (10) și (10 indice 1). Modelul și conținutul anunțului se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.”

Art. 11. — Prevederile art. 10 se aplică începând cu data de 1 martie 2015.

Posted in: